Årsmötet: Omröstning av inkomna motioner genomförd

Av Hammarby IF Fotbollförening, Publicerat för 1 vecka sedan.

Hammarby IF Fotbollförenings årsmöte har nu behandlat och röstat kring de i tid inkomna motionerna. Årsmötet gick på styrelsens linje utifrån det utlåtande styrelsen gett kring respektive motion. Det inkom dessutom ett tilläggsyrkande till den sjätte och sista motionen.

 

 

Samtliga motioner med styrelsens utlåtande kan du ta del av här (pdf)

 

Tilläggsyrkandet löd:

“Årsmötet uppdrar åt styrelsen att till årsmötet 2019 redovisa hur föreningen ska komma framåt i ägarfrågan för Hammarby Fotboll AB. Under verksamhetsåret kommer styrelsen också att be minoritetsägarna att redovisa sitt syfte och målsättning med ägandet i Hammarby Fotboll AB.”

Detta bifölls.

Kvadrat 600x600 Premiär
Steg 2 Webbsida 600x600
Mob
Banner-600x600
webb_kvadrat_600x600
Banner 600x600
Banner_2
HEMSIDA-hammarby-600x600
HeForShe_mob
enskede600x600
bajenposters_banner_kvadratisk
Mob
interbus
Valt Bajen_600x600_hammarby.se_square
jamtkraft

ANNONSER

Comments

comments

hif_bejendealen-small