Ny klacksektion på norra kortsidans övre etage

Av Hammarby Fotboll, Publicerat för 1 vecka sedan.

Till nästa säsong kommer Hammarby få ännu en klacksektion, när övre etage på norra kortsidan görs om. De personer som haft säsongskort på den aktuella sektionen under den gångna säsongen kommer att få separat information vad denna förändring innebär. Gällande förnyelse av säsongskort kommer info senare i dag.

 

 

Sedan en tid har frågan om att införa en ny klacksektion på den norra övre kortsidan diskuterats och vid årsmötet i mars i år beslutade medlemmarna att klubben skulle utreda möjligheten att addera en sådan sektion. Efter att ha utrett frågan, och funnit att inga formella hinder fanns, har beslut tagits att den norra kortsidans övre etage kommer att bli klacksektion från och med starten av Allsvenskan 2018.

 

Hammarby ser också bildandet av denna nya klacksektion som ett viktigt led i det publikrekryteringsarbete klubben bedriver och en grund för att öka vårt publiksnitt ytterligare.

 

 

Utformningen av läktaren kommer vara densamma som våra två aktiva sittplatssektioner som innebär att stolarna kommer vara kvar på läktaren och inga räcken kommer att installeras. Dock kommer ett nytt räcke allra längst fram på läktaren.

 

Detta innebär att Hammarby Fotboll från och med säsongsstart i Allsvenskan 2018 kommer att ha tre klacksektioner; västra långsidan samt norra kortsidan (nedre och övre etage).

 

 

För de som berörs av denna förändring och som under säsongen 2017 har säsongskort på sittplats på den norra övre kortsidan har klubben skickat ut ett brev samt mejl med utförlig information om hur man kommer att påverkas av denna förändring. Klubben kommer att, innan förnyelse av säsongskort inför 2018 startar, erbjuda berörda personer att hitta nya platser på arenan om man önskar flytta. Informationsmöten kring detta kommer också att hållas med berörda. Har du idag säsongskort på någon av följande sektioner men saknar information (brev och/eller mejl) ber vi dig mejla biljetter@hammarbyfotboll.se så att vi kan återkoppla till dig med mer information.

 

 

Har du eventuella frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss på biljetter@hammarbyfotboll.se.

Kryssning Instagram 1
Mob
Banner-600x600
webb_kvadrat_600x600
Banner 600x600
Banner_2
HEMSIDA-hammarby-600x600
Sidobanner
HeForShe_mob
enskede600x600
Hemsida_600x600
BAJENKONST_NY_Mob
bajenposters_banner_kvadratisk
Mob
interbus
Valt Bajen_600x600_hammarby.se_square
jamtkraft

ANNONSER

Comments

comments

hif_bejendealen-small