Rapport från HIF FF:s styrelsemöte 6 mars

Av Hammarby Fotboll, Publicerat för 5 månader sedan.

Här är rapporten från Hammarby IF Fotbollförenings styrelsemöte den 6 mars.

 

Mötesplats: Kansliet, Veterinärgränd 6, klockan 17.45.
Närvarande: Richard von Yxkull (RvY), ordförande, Fia Michelsson (FM), , Hans Eskilsson (HE), Peter Granström (PG), Patrik Niklasson (PN), Mikael Salzer (MS), Weyne Seretis (WS), Björn Ekblom (BE), sekreterare.
Frånvarande: Maria Östberg-Svanelid, Stefan Gullberg.
Från Kansliet: Peter Kleve (PK).

 

Före mötet gick revisor Peter Ek igenom Hammarby Fotboll AB:s och Hammarby IF FF:s Års- och Koncernredovisning för 2016. Styrelsen tackade för genomgången.

 

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.

 

§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

 

§ 3. Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och justerades utan anmärkning.

 

§ 4. Genomgång av aktivitetslista
Bordlades till nästa möte.

 

§ 5. Inför Årsmötet
a. Samtliga nio motioner genomgicks. Svaren från styrelsen diskuterades och godkändes. För varje motion utsågs en styrelseledamot som ska redovisa styrelsens svar och om så behövs diskutera motionen vid årsmötet. Motionerna läggs ut på hemsidan.
b. Styrelsen utsåg två hedersmedlemmar att presenteras vid årsmötet.
c. Styrelsen godkände följande dokument:
i. Verksamhetsberättelsen
ii.Verksamhetsplan
iii. Årsredovisningen
iv. Förvaltningsberättelse
v. Revisionernas berättelse
d. Budgeten för 2017 presenterades av PK och godkändes. Totala omsättningen beräknas till 22.6 miljoner kronor med en beräknad positiv balans på 13 000 kronor. Budgetens intäkts- och kostnadsnivåer är högre än tidigare år, eftersom damsektionens verksamhet i år inräknas i omsättningen. PK meddelade att en ej namngiven medlem har via arvet skänkt en summa pengar till Ungdomssektionen.

 

§ 6. Rapport från HFAB
RvY inledde rapporten med att verksamheten överlag är bra.
a. Budgeten är i balans.
b. Marknad och Försäljning är på budget även om vissa poster än inte är säkrade. Säsongskortförsäljning går bra.
c. Ny fystränare är Jimmy Lidberg.

 

§ 7. Rapport från Marknads- och Medlemskommittén
Inget väsentligt nytt att rapportera.

 

§ 8. Rapport från Anläggningskommittén
Inget väsentligt nytt att rapportera.

 

§ 9. Rapport från Dam- och Flickfotbollen
Inget väsentligt nytt att rapportera.

 

§ 10. Kontoret
Inget väsentligt nytt att rapportera

 

§ 11. Futsal
HE rapporterade att laget avancerat till högsta serien, SFL Norra, som består av åtta lag. Målsättningen är att etablera laget i serien. Många spelare har hört av sig om möjligheten att spela i Hammarby.

 

§ 12. Övrigt
a. Ordföranden tackade Mikael Salzer för sitt arbete i styrelsen, som avslutas i och med årsmötet 14 mars.
b. Konstituerande styrelsemöte för nästa styrelse efter årsmötet sker 28 mars.

 

§ 13. Mötets avslutning
Ordföranden avslutade mötet klockan 20.45.

 

Vid protokollet     Justeras
Björn Ekblom        Rickard von Yxkull
sekreterare         ordförande Hammarby IF FF

HEMSIDA-hammarby-600x600
Sidobanner
HeForShe_mob
600x600_topbanner_handske
enskede600x600
Hemsida_600x600
600x600_sidobanner
600x600_banner_HIF_V10
BAJENKONST_NY_Mob
FIFA17_MobNY
Banner 600x600
TRES0514_Supporterabonnemang_HIF_600x600
bajenposters_banner_kvadratisk
brödernaohlsson_banner_mob
Mob
interbus
grasroten-250x250-utbetalning
jamtkraft

ANNONSER

Comments

comments

600x600_topbanner_handske

ANNONS