Organisation

Så här ser Hammarby Fotbolls röstandel, ägande och organisationsstruktur ut.


Under slutet av 2011 genomfördes en nyemission i Hammarby Fotboll AB som innebar att Hammarby IF Fotbollförening vid utgången av 2011 äger 50,4% av rösterna och 29,6% av kapitalet i Hammaby Fotboll AB. Resterande kapital/rösterna ägs av Anschutz Entertainment Group Sweden AB samt fem övriga investerare.

 

 

 

organisationsitemap

Organisation

STYRELSEN HAMMARBY IF FF

Ordförande
Richard von Yxkull

Ordinarie ledamöter
Hans Eskilsson
Peter Granström
Patrik Niklasson
Mikael Salzer
Wayne Seretis
Maria Östberg Svanelind

Hedersledamot
Björn Ekblom

Suppleanter
Stefan Gullberg
Fia Michelsson

Revisorer
Josefine Fors
Peter Ek

Revisorssuppleanter
Mattias Kjellman
Daniel Forsgren
 
Valberedning
Tommy Seidefors
Kent Granqvist
Wille Ahnberg

 

Organisation

STYRELSEN HAMMARBY FOTBOLL AB

 

Ordförande 
Richard von Yxkull 

Ordinarie ledamöter 
Daniel Stålbo
Christopher Klein
Paul Samuels
Martin Nilsson
Mattias Fri
Jens Gustafson von Zeipel
Mikael Samuelsson

hif_bejendealen-small
hif_jobbafoross
MOb 1

ANNONS

600x600_banner

ANNONS