toggle menu

34 ungdomar får sommarjobb via Samhällsmatchen

Av Redaktionen, Publicerat för 2 år sedan.

Den 4 februari 2020 arrangerade Samhällsmatchen och Stena Fastigheter sin andra sommarjobbsmässa på Tele2 Arena. Syftet med mässorna är att förmedla sommarjobb till ungdomar i åldrarna 16–21 år. I år kom närmare 1000 ungdomar totalt förmedlades 34 sommarjobb.

 

– Bara i Stockholm anställer Stena Fastigheter 100 unga personer varje sommar som bor i våra områden. De får ta hand om våra kvarter, gårdar och hus där människor lever och bor. Tack vare samarbetet med Samhällsmatchen kan vi erbjuda fler sommarjobb inom fler branscher. Sommarjobbsmässan är ett levande bevis på att när staden, fotbollen och privata aktörer jobbar tillsammans skapas det magi, säger Sarah Pettersson, relationsförvaltare på Stena Fastigheter.

 

Trots coronakrisen förmedlades 34 sommarjobb inom flera olika branscher via sommarjobbsmässan.

– Många av de medverkande företagen fick dra i handbromsen på grund av coronan. Det är givetvis olyckligt men trots detta har 34 individer fått ett sommarjobb och en fot in på arbetsmarknaden via mässan. Enligt våra bedömningar hade vi förmedlat tre gånger fler jobb om coronapandemin inte slagit till. Med det sagt vill jag rikta ett stort tack till alla medverkande företag, säger Abel Abraham, CSR-ansvarig för Hammarby Fotboll och Samhällsmatchen.

 

Kraftig ökning av arbetssökande och arbetsgivare
I fjol arrangerades Sommarjobbsmässan för första gången och då dök 287 arbetssökande ungdomar upp och elva företag närvarade. I år kom närmare 1000 ungdomar och 25 företag medverkade. Dessutom kom arbetsmarknadsministern, Eva Nordmark, på besök för att inspireras av fotbollens kraft som samhällsaktör.

 

– Tack vare ett års mer erfarenhet och att vi kom igång i tid lyckades vi väldigt bra efter förutsättningarna. Nytt för i år var att vi krokade arm med Stockholm Stad i planeringen och i genomförandet. Samverkan är alltid ett ledord för oss och det börjar bära frukt på flera plan. Ett konkret exempel på det är att Stockholm Stad fick 48 anmälningar till deras mentorsprogram genom mässan, säger Abel Abraham.

 

Fakta gällande Samhällsmatchens och Stena Fastigheters sommarjobbsmässa
Sedan 2019 har Samhällsmatchen och Stena Fastigheter arrangerat två sommarjobbsmässor där över 1200 arbetssökande ungdomar matchats ihop med 36 företag och över 64 sommarjobb har förmedlats. Nytt för i år var att Stockholm Stad var med som arrangör.

 

 

Medverkande företag i sommarjobbsmässan 2020
Stena Fastigheter
Be-Mannix
Suports International AB
PerformIQ
Levy´s
Burger King
Södra Teatern
Tallink Silja
TUI
Coca Cola
Sefina Pantbank
Bosphoras
Stureplansgruppen
Renta
Tornstaden
Park Alandia
Åland Hotel
Mariepark AB
Convini
Hammarby Fotboll
Logent
Jobzone
Clean Quality
EnRival
Trim-Tab
New Life

ANNONSER

Comments

comments

ANNONS