#BackaTallkrogensIF – Bevara Tallkrogens BP/Valsknopp BP som fotbollsplan

Stockholms stad planerar att riva Tallkrogens Bollplan/Valsknopp Bollplan för att ersätta den med ett aktivitetscenter för andra idrotter. Detta motsätter sig sex klubbar i södra Stockholm, inklusive Hammarby, eftersom planbristen inom Stockholmsfotbollen är akut. Ordförandena för de sex klubbarna förklarar här varför Tallkrogens Bollplan/Valsknopp Bollplan måste bevaras.