toggle menu

ANNONS

Hammarby Fotboll genomför omorganisation – anställer ny marknadschef

Av Hammarby Fotboll, Publicerat för 1 månad sedan.

I samband med medlemsmötet i januari meddelades att Hammarby Fotboll skulle inleda processen för att rekrytera en kommunikationschef. Processen, som inleddes kort därefter, har pågått sedan dess och är nu helt färdig. Resultatet blir en omorganisation där Peter Holmberg anställs som ny marknadschef med ansvar för bland annat kommunikation och Patrik Blomquist blir försäljningschef.

 

Som en följd av rekryteringsprocessen för att hitta en kommunikationschef till Hammarby Fotboll har det gjorts en inventering och genomlysning av den befintliga organisation som i dag jobbar med kommunikations-, marknads- och försäljningsfrågorna i Hammarby Fotboll AB. Under det arbetet har klubben beslutat att organisera om dessa funktioner för att kunna möta både dagens och framtidens utmaningar på bästa sätt, samt stödja Hammarby Fotbolls långsiktiga strategiska mål.

 

Det innebär att Peter Holmberg anställs som ny marknadschef med primärt ansvar för att driva och utveckla arbetet med marknad och kommunikation, samt att dagens marknadsavdelning görs om till en renodlad försäljningsavdelning, fortsatt ledd av Patrik Blomquist som alltså får titeln försäljningschef. Omorganisationen träder i kraft i mitten av augusti då Peter Holmberg påbörjar sin anställnings hos Hammarby Fotboll.

 

– Som vi meddelat tidigare så är vi nu inne i slutfasen av det strategiarbete som ska lägga grunden för klubbens verksamhet de kommande åren i det arbetet har vi identifierat behovet av att strukturera om verksamheten gällande marknad, försäljning och kommunikation, säger Richard von Yxkull, ordförande och tf vd för Hammarby Fotboll, och fortsätter:

 

– Genom att gifta ihop marknad och kommunikation samt att renodla vår försäljning, främst för våra sponsorer och partners, så gör vi marknad och kommunikation till en tydligare tvärfunktion genom hela organisationen som ska ge stöd åt försäljningsavdelningen i form av leverans och ökat värde av partnerskapet med Hammarby Fotboll. Samtidigt skapar vi en tydligare struktur och tydlighet kring vår kommunikation i alla led. Vi vill fortsätta leverera ett starkt redaktionellt innehåll för våra supportrar samtidigt som vi ser en stor potential att utveckla vår innehållsproduktion både vad gäller kvalité och format, säger von Yxkull.

 

Peter Holmberg

 

Peter Holmberg kommer närmast från företaget Zound Industries där han varit Global Marketing Communications Manager för varumärket Marshall Headphones.

 

– Peter har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med strategisk kommunikation, varumärkesarbete och marknadsföring i digitala kanaler. Hans bakgrund närmast från Marshall och tidigare hos bland annat Visit Sweden (som PR & Social Media Manager) samt andra uppdrag inom konsumentmarknadsföring kommer att komma väl till pass i vårt nästa steg att utveckla vår kommunikation, säger Richard von Yxkull.

 

Som inbiten Hammarbyare och säsongskortsinnehavare på Tele2 Arena såväl som på Hammarby IP känner Peter klubben väl samtidigt som han ser fram emot att lära känna klubben från insidan med start i mitten på augusti, då hans anställning träder i kraft.

 

– Jag är både glad och stolt över att ha fått förtroendet av Hammarby att ta klubbens kommunikation till nästa nivå. Vi startar från en hög nivå, men det finns många områden att utforska, förbättra och förnya. Jag ser verkligen fram emot att få komma på plats och börja arbeta för klubben i mitt hjärta, säger Peter Holmberg.

 

Omorganisationen ska ge ännu tydligare spets i både försäljning, leverans och kommunikation

Som ett led i omorganisationen som sker i och med Peters inträde kommer dagens marknadsavdelning att stöpas om i en ny försäljningsavdelning med det tydliga uppdraget att fortsätta utveckla klubbens kommersiella intäkter främst från sponsorer och samarbetspartners – ett arbete som haft en enorm tillväxt sedan 2015. Där blir Patrik Blomquist nu försäljningschef.

 

– Patrik har tillsammans med sina medarbetare gjort ett otroligt arbete de senaste åren där vi gått från 15 miljoner kronor i kommersiella intäkter till att i dag ligga runt 40 miljoner. Det är en fantastisk resa och den fortsätter nu med full kraft, säger von Yxkull.

 

Patrik Blomquist

 

Det långsiktiga målet för Hammarby Fotboll är att uppnå kommersiella intäkter som överstiger 65 miljoner kronor år 2024 och det arbetet kommer Patrik Blomquist leda, något han ser mycket fram emot.

 

– Hammarby Fotbolls företagssamarbeten har sedan 2015 haft en stark kommersiell tillväxt. Det viktigaste för att vi fortsatt ska klara utmaningen i att ta nya steg mot våra högt satta intäktsmål är att renodla försäljningsarbetet mot ännu starkare partnererbjudanden och ännu mer säljfokus, säger Patrik Blomquist, och fortsätter:

 

– För mig och mina medarbetare innebär det att vi alla kommer arbeta mycket nära Peter och hans team då vår samlade partnerkommunikation samt våra partneraktiveringar är en mycket viktig framgångsfaktor i vårt fortsatta försäljningsarbete, inte desto mindre vill vi ju bibehålla och utveckla befintliga samarbeten, avslutar Blomquist.

 

En närmare presentation av Peter Holmberg kommer i samband med anställningsstarten i mitten av augusti månad.

 

Hammarby Fotboll hälsar Peter Holmberg varmt välkommen till klubben!

ANNONSER

Comments

comments