toggle menu

ANNONS

Hammarby Fotboll skapar socialt ekosystem

Av Redaktionen, Publicerat för 2 månader sedan.

Hammarby Fotboll sjösätter ett nätverk med medlemmar från Stockholm stad, kommun, myndighet och näringsliv. Nätverket ska identifiera och adressera rådande utmaningar i samhället i allmänhet och Stockholm i synnerhet. Samhällsnätverket kommer agera som ett rådgivande organ till klubbens sociala hållbarhetsprogram, kallat Samhällsmatchen, och ta fram riktlinjer för hur programmet kan accelerera än mer inom social hållbarhet.

 

Offentliga, privata och ideella aktörer sluter samman för positiv samhällsutveckling

 
– Med de aktiviteter vi gör genom Samhällsmatchen och med den attraktionskraft som Hammarby Fotboll besitter har vi stor möjlighet att vara med och påverka samhällsutvecklingen positivt. Men vi kan inte gör det ensamma. Det är först när föreningsliv, näringsliv och den offentliga sektorn jobbar tillsammans som vi kan skapa förändring på riktigt. Sida vid sida kan vi skapa det sociala kapital många individer i vårt samhälle saknar. För i vår värld har vi en plats för alla, som vill vara med och bidra till nytta för alla, säger Markus Nilsson, vice vd för Hammarby Fotboll. 

 

Agerar kravställare

 
Med utgångspunkt i Samhällmatchens vision ”Nordens mest betydande brygga mellan människa, fotboll och samhälle”, ska samhällsnätverket verka för att utveckla Samhällsmatchen i linje med rådande och framtida behov i Stockholm, med ambitionen att bidra till en positiv samhällsutveckling i staden.

 

– Samhällsnätverket fungerar således som en kravställare på Samhällsmatchens övriga organisation och nätverket sätter den övergripande agendan för vilka fokusområden som ska prioriteras, struktureras och utvecklas. Detta i sin tur ställer även krav på våra medlemmar. Som medlem behöver man vara aktiv och involverad och samtidigt dela vår ambition om att samverka för att skapa samhällsnytta, säger Markus Nilsson.

 

Samverkar med lokala samhällsaktörer

 

Samhällsnätverket är inte av operativ natur utan fungerar som rådgivande organ till Samhällsmatchen. Medlemmarna är en mix av representanter som är handplockade i syfte att bidra med både kompetens och att vara en dörröppnare. Hittills har medlemmarna i nätverket bland annat identifierat nuläge, inriktning och vägen framåt. Jonas Lindström, doktor i sociologi och lektor i socialt arbete på Södertörns Högskola, identifierar samhällsnätverket som en möjliggörare för att motverka segregation.

 

– Anledningarna till segregation beror på flertalet faktorer. Men vet man inte orsaken till segregationen, är det också svårt att adressera utmaningen. Och för att göra det måste man bland annat involvera lokala förmågor och förstå att lösningen inte kan vara projektbaserad. Att samverka mellan olika samhällsaktörer och bygga en brygga mellan samhället och näringslivet är en bra väg att gå, och genom samhällsnätverket har man god möjlighet att både identifiera och adressera utmaningarna för att sedan hitta en lösning, säger Lindström.

 

– Vi har sedan tidigare liknande samarbeten i andra delar av Samhällsmatchen, bland annat genom våra karriärdagar, blåljusmatcher och spontanfotbollen. Men vi ser att det finns ett större behov, både från vår sida och från andra samhällsaktörer. Vi hoppas dessutom att fler aktörer ska involveras i Samhällsnätverket. Vi delar alla likande utmaningar och ambitioner, så kan vi gemensamt hitta lösningar når vi bättre resultat, säger Abel Abraham, CSR-ansvarig, Hammarby Fotboll och Samhällsmatchen.

 

 

Medlemmar i Samhällsnätverket

 

 

  • Alvaro Torres, kommunpolis, Globenpolisen
  • Karin Ernlund, idrottsborgarråd, Stockholms stad
  • Jonas Lindström, doktor i sociologi och lektor i socialt arbete, Södertörns Högskola
  • P-G Sabel, vd, Stena Fastigheter Stockholm
  • Bassem Jerbi, rektor, Hjulstaskolan
  • Nina Jonsson, rektor, Bobergsskolan och Hjorthagens skola

 

Samt:

  • Abel Abraham, verksamhetsansvarig Samhällsmatchen, Hammarby Fotboll
  • Markus Nilsson, vice vd, Hammarby Fotboll

 

Varje medlem sitter minst 2 år med rotation. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Markus Nilsson, Vice VD, Hammarby Fotboll
markus.nilsson@hammarbyfotboll.se 
+46 (0)73 – 936 13 33

 

Abel Abraham, CSR-ansvarig,Hammarby Fotboll och Samhällsmatchen 
abel.abraham@hammarbyfotboll.se 
+46 (0)704 42 9819

 

Om Samhällnätverket

 
Samhällsnätverket är ett rådgivande nätverk för Samhällsmatchen – Hammarby Fotbolls sociala hållbarhetsprogram, och består av medlemmar som vill bidra mot det gemensamma målet; att samverka för en positiv samhällsutveckling. Nätverket består av åtta till tolv medlemmar som möts två gånger per år.
 

Om Samhällsmatchen

 
Samhällsmatchen är samlingsnamnet på vad Hammarby Fotboll gör utanför de kritade linjerna. Samhällsmatchen tar utgångspunkt i tre av FN:s globala hållbarhetsbål: Hälsa och välbefinnande (mål 3), Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8) och minskad ojämlikhet (mål 10). För att skapa tydlighet har de tre FN-målen omarbetats till tre separata fokusområden där olika initiativ kommer att genomföras inom respektive område. Samhällsmatchens fokusområden är: hälsa, sysselsättning och jämlikhet.

ANNONSER

Comments

comments

ANNONS