toggle menu

Hammarby Fotboll startar integrationsprogram i samarbete med Fryshuset

Av Hammarby Fotboll, Publicerat för 4 år sedan.

Samhällsmatchen, Hammarby Fotbolls samlingsnamn för de CSR-projekt klubben driver, kommer att starta ett integrationsprogram tillsammans med Fryshuset. Integrationsprogrammet, som möjliggörs med medel från Länsstyrelsen, syftar till att befrämja integrationen för asylsökande, samt öka möjligheterna att få sysselsättning efter att asylprocessen är avslutad.

 

Som en del i arbetet med Samhällsmatchen – där Stena Fastigheter Stockholm nyligen gick in som huvudpartner – och för att stärka Hammarbys arbete med integration och sysselsättning sjösätter klubben nu, med medel från Länsstyrelsen i Stockholm och i samarbete med Fryshuset, det största integrationsprojektet i klubbens historia. Integrationsprogrammet är riktat till asylsökande personer över 18 år som befinner sig i Sverige och Stockholm i väntan på besked om uppehållstillstånd. Målsättningen för klubben med denna satsning är slussa in 50 individer i programmet under 2019 och erbjuda en meningsfull sysselsättning och tillvaro under asylprocessen. Fryshuset som också fått medel av Länsstyrelsen kommer att vara en nära samarbetspartner i detta arbete.

 

– Vi ser fram emot att kunna bidra med vår organisatoriska kompetens i det uppsökande arbetet. Vårt mål är att nå unga asylsökande och därefter slussa dem vidare till Hammarbys verksamheter och till en meningsfull fritid. En win-win situation där alla parter gör det de är bäst på för att generera så mycket framtidstro som möjligt för unga som befinner sig i en asylprocess, säger Jesse Kemppinen, projektägare på Fryshuset.

 

Hammarby Fotboll vill med denna satsning ge asylsökande en tydligare väg till integration i det svenska samhället, att de ska lära sig om Sverige och påskynda processen för att lära sig det svenska språket. Syftet är kort och gott att skapa bättre förutsättningar för dessa individer att hitta ett arbete eller annan sysselsättning när de väl fått sin asylprocess prövad och mottagit ett positivt besked om uppehållstillstånd.

 

– Frågan kring integration och sysselsättning är ett av våra prioriterade områden inom vårt arbete med Samhällsmatchen, därför känns det både viktigt och spännande att vi fått möjligheten att arbeta med det här projektet. Kan vi genom vårt nätverk och med våra befintliga plattformar hitta sätt för dessa individer att snabbare integreras i vårt samhälle och på så vis närma sig en meningsfull sysselsättning så har vi kommit en lång bit på vägen, säger Markus Nilsson, vice vd och verksamhetsansvarig för Samhällsmatchen.

 

Projektet ryms inom Länsstyrelsens Tidiga insatser för asylsökande, TIA.

– Vi på Länsstyrelsen följer projektet noggrant och vi ser positivt på att en stor fotbollsförening engagerar sig i sysselsättningsfrågan gällande asylsökande. Vi ser gärna fler insatser på arbetsmarknadens område inom TIA och ser därför särskilt fram emot att se hur Hammarbys stora kontaktnät inom näringslivet kan bidra till sysselsättning också för gruppen asylsökande inom projektet. Bland asylsökande finns många som också får arbeta i Sverige, säger Martin Johansson på Länsstyrelsen.

 

abel_jesse

Abel Abraham, CSR-ansvarig Hammarby Fotboll, och Jesse Kemppinen, projektägare på Fryshuset.

 

Ska involveras i matchdagsorganisationen

– Målgruppen för det här programmet är asylsökande över 18 år, både män och kvinnor, och vår målsättning är att involvera och engagera minst 50 individer i det här programmet under 2019, säger Abel Abraham, CSR-ansvarig i Hammarby Fotboll, och fortsätter:

 

– Vi kommer att erbjuda asylsökande arbete som volontärer i vår matchdagsorganisation på Tele2 Arena när vårt herrlag spelar matcher, på Hammarby IP när våra damer spelar och även vid våra futsalmatcher i Eriksdalshallen. Utöver det ger vi de asylsökande möjlighet att ta del av spontanfotbollskvällar i Bagarmossen och Skarpnäck samt delta på träningspass som Hammarby boxning kommer att erbjuda en gång i veckan, säger Abel.

 

 

Svenskundervisning en del i programmet – SFI-lärare sökes

– Alla vet att en god förutsättning för att kunna integreras i samhället och i en annan kultur är att lära sig språket dit man kommer och det är något vi vill bidra till att skynda på. Därför vill vi erbjuda SFI-undervisning för individerna i programmet. Som asylsökande har du inte rätt till SFI-undervisning utan måste förlita dig på någon av de många frivilligorganisationer som erbjuder svenskundervisning för asylsökande. Här ser vi att vi kan vara en brygga genom att erbjuda det som en del i vårt program, menar Markus Nilsson.

 

– Vi har för avsikt att erbjuda Svensk- och samhällsundervisning två kvällar i veckan med 25 deltagare per tillfälle, alltså totalt fyra kvällar i veckan för de 50 personerna vi hoppas få in i programmet. Vi bjuder på lättare dryck och förtäring i samband med träffarna och letar i detta nu efter en bra lokal att vara i, och vi behöver även komma i kontakt med SFI-lärare som har erfarenhet av att arbeta med målgruppen vi riktar oss till, säger Abel Abraham.

 

– Vi uppmanar dig som har arbetat eller arbetar som SFI-lärare och som tycker det låter som ett intressant projekt att arbeta med att ta kontakt med oss. Vi uppskattar att vi kommer behöva fyra lärare under första verksamhetsåret, säger Abel Abraham.

 

Ta kontakt med Abel Abraham, CSR-Ansvarig, eller Andreas Jonsson, projektledare på följande sätt:

Abel: abel.abraham@hammarbyfotboll.se

Andreas: andreas.jonsson@hammarbyungdom.se

 

 

Hammarby Fotboll är i dag en av de största ideella samhällsaktörerna i södra Stockholm och bedriver fotbollsverksamhet för drygt 3 000 barn och ungdomar, något som bidrar till att de aktiva får en meningsfull sysselsättning på fritiden. Efter sommaren lanserades Samhällsmatchen som är klubbens samlingsnamn på alla de insatser som klubben står för, utanför de kritade linjerna. Initiativ så som spontanfotboll i Stockholms södra förorter, samarbeten med ett 100-tal skolor och ett 30-tal föreningar och andra organisationer i samma områden med matchdagsbesök för barn och unga samt att spelare från representationslag besöker skolklasser där man har motivationssamtal med eleverna. Därtill genomfördes under hösten en karriärdag, som i samarbete med Arbetsförmedlingen kommer att bli ett återkommande inslag i Samhällsmatchens arbete, där arbetssökande ungdomar slussas in i arbete via klubbens samarbetspartners.

Samhällsmatchens huvudpartner är Stena Fastigheter Stockholm.

ANNONSER

Comments

comments