toggle menu

Hammarby inne i utvecklingsarbete av klubbens kommunikation

Av Redaktionen, Publicerat för 9 månader sedan.

Sedan tillsättandet av ny marknadschef i slutet av sommaren har Hammarby gått in i en utvecklingsfas gällande sin kommunikation som nu kommit en bit på vägen. Projekt för att ta alla olika komponenter av klubbens kommunikation vidare har inletts, med störst fokus på utveckling av innehållsproduktion, digitala plattformar och organisation. För klubbens del är det väldigt viktigt att framtida satsningar är välgrundade och finansierade, vilket har lett till en hel del förarbete.

 

Gällande innehållsproduktion finns det många tankar både i och utanför organisationen kring vad Hammarby borde göra. För att veta att vi gör rätt och samtidigt involvera alla intresserade medlemmar och supportrar har klubben därför under hösten tillsatt ett litet team för att producera olika piloter. Dessa kommer att publiceras öppet för alla att ta del, medan en urvalsgrupp kommer att få möjlighet att svara på enkäter om innehållet. Målet är att när vi skalat upp både plattformar och kommunikation, veta vilka format vi ska satsa på i första hand.

 

Vi håller på att se över framför allt vår hemsida i ett annat utvecklingsprojekt, men kopplat till det även vår app, biljetthantering, medlemskonto, e-handel och visuella framtoning. Ett stort projekt med många aktörer inblandade, som kommer att kräva både tid och resurser för att landa i en bra helhetslösning.

 

Slutligen behövs en stärkt kommunikationsorganisation, med fler och nya kompetenser, för att kunna genomföra de högt ställda ambitionerna klubben satt upp. Just nu görs kalkyler och rollutformning, med en förhoppning att snart kunna börja rekrytera nya personer.

 

Utöver dessa stora projekt sker mängder av mindre utvecklingar av kommunikation parallellt. Kampanjer, partnersamarbeten, teknikuppgraderingar, eventutveckling, verktygsinventering och diskussioner kring innehållsformat som redan identifierats som intressanta, så som ett studioprogram och en premiumtjänst. Mycket av det som återstår av året kommer att gå åt till att komma vidare i strategi och planering för att 2022 ska bli ett år då Hammarbys kommunikation tas till en ny nivå.

ANNONSER

Comments

comments