toggle menu

ANNONS

Inför årsmötet 2021: Dokument för nedladdning (uppdaterad)

Av Hammarby IF Fotbollförening, Publicerat för 9 månader sedan.

Hammarby IF Fotbollförenings årsmöte som var planerat till den 11 mars är som bekant uppskjutet på grund av rådande omständigheter i pandemitider. I väntan på ett nytt datum kan du nu ta del av ett antal dokument inför mötet. Nedan finns nedladdningslänkar till föredragningslistan, HIF FF:s årsredovisning, HIF FF:s verksamhetsplan, HIF FF:s budget, Hammarby Fotboll AB:s årsredovisning, revisionsberättelsen och verksamhetsberättelsen. Motionerna och styrelsens yttranden kring dessa kommer att kommuniceras under våren.

 

Observera att artikeln har uppdaterats med Hammarby Fotboll AB:s årsredovisning, som inte var färdigställd vid publiceringsdatumet för artikeln.

 

Som framgår av dokumenten gör Hammarby IF Fotbollförening ett positivt resultat på 6,8 miljoner kronor, och hade vid årsskiftet ett eget kapital på 39,6 miljoner kronor.

Hammarby Fotboll AB gjorde ett resultat på minus 443 000 kronor, och hade vid årsskiftet ett eget kapital på 19 miljoner kronor. Hammarby Fotboll AB:s årsredovisning kommer att publiceras i sin helhet på hammarbyfotboll.se i nästa vecka, men huvuddragen i bolagets ekonomi finns med i förvaltningsberättelsen som du kan ladda ner nedan.

 

– Som helhet är vi nöjda med koncernens resultat med tanke på de utmaningar vi ställdes inför 2020. Framför allt föreningens resultat är klart bättre än budgeterat, och det beror till stor del på ett par extraordinära ekonomiska tillskott. Bland annat har vi fått ta emot ett mycket välkommet arv, och vi har fått en större solidarity payment från UEFA än vi hade budgeterat med. Det tillsammans med de besparingar vi gjorde i och med coronapandemin gör att vi nått ett sådant glädjande resultat.  Självklart har också den otroliga uppslutningen från våra supportrar och sponsorer bidragit stort till att vi kan gå stärkta in i 2021, säger Hammarby Fotbolls ordförande Richard von Yxkull.

 

Ladda ner föredragningslistan här  (pdf) 

 

Ladda ner Hammarby IF Fotbollförenings årsredovisning här  (pdf) Samtliga styrelseledamöter undertecknade årsredovisningen digitalt med bank-id den 3 mars 2021.

 

Ladda ner Hammarby IF Fotbollförenings verksamhetsplan här (pdf)

 

Ladda ner Hammarby IF Fotbollförenings budget för 2021 här  (pdf)

 

Ladda ner Hammarby Fotboll AB:s årsredovisning här  (pdf)

 

Ladda ner valberedningens förslag till styrelse här (uppdaterad)  (pdf) 

 

Ladda ner verksamhetsberättelsen för 2020 här  (pdf)

 

Ladda ner inkomna motioner samt styrelsens yttranden här (pdf)

 

Ladda ner revisionsberättelsen för 2020 här  (pdf) Revisorerna undertecknade revisionsberättelsen den 3 mars 2021, digitalt med bank-id.

 

 

Foto: Peter Jonsson

ANNONSER

Comments

comments

ANNONS