Välkommen på medlemsmöte den 7 september

Hammarby IF Fotbollförening bjuder in till medlemsmöte torsdagen den 7 september i före detta Frans Schartaus gymnasium, numera International School of the Stockholm Region (ISSR) på Bohusgatan 24-26. Representanter från föreningen och från den sportsliga organisationen är på plats för att informera om verksamheten i klubben. Klockan 18 börjar mötet, och föranmälan krävs.