Rapport från Hammarby IF FF:s styrelsemöte

Av Hammarby IF Fotbollförening, Publicerat för 9 månader sedan.

Rapport från Hammarby IF FF:s styrelsemöte som hölls den 24 mars.

 

Mötet genomfördes per videolänk

 

Närvarande: Richard von Yxkull (RvY), ordförande, Py Börjesson (PB9, Fia Michelsson (FM) tom § x, Maria Lindberg (ML), Omar Berger (OM), Hans Eskilsson (HE), Peter Granström (PG) per telelänk, Patrik Niklasson (PN), Wayne Seretis (WS), Björn Ekblom (BE), sekreterare.

 

Från Kansliet: Peter Kleve (PK).

 

 • 1. Mötets öppnande

                      Ordförande öppnade mötet

 

 • 2. Godkännande av dagordning

                      Dagordningen godkändes.

 

 • 3. Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll justerades utan anmärkning.

 

 • 4. Styrelsens sammansättning

                      Styrelsen beslöt enhälligt:

                      Vice ordförande: FM

                      Ekonomiskt ansvariga: RvY och PK

Sekreterare: BE

 

Styrelsen beslöt att utse FM till HIF FF:s representant i Alliansföreningen.

Styrelsen beslöt att förnyade mandaten för alla ledamöter som representanter huvudägaren HIF FF i HFAB.

 

 • 5. Teckningsrätt i HIF FF

Styrelsen beslöt att föreningens firma tecknas var för sig av föreningens ordförande Rickard von Yxkull eller föreningschefen Peter Kleve. Firmateckningsrätten innefattar teckningsrätten till föreningens bankgiro-, plusgiro- och bankkonton. Därutöver äger Peter Kleve rätt att teckna firman i löpande föreningsärenden.

 

 

 • 6. Projektlistan

                      Lämnades utan åtgärd.

 

 • 7. Ekonomi

Föreningens ekonomi är god. PK presenterade en översikt av 2020 års kostnader inklusive en riskanalys. Styrelsen påpekade att styrelsen bör omedelbart informeras om väsentliga ekonomiska händelser inträffar som kan påverka riskanalysen och likviditeten.

 

 • 8. Breddfotbollen och Akademierna

PK presenterade kansliets diskussioner ang corona-virusets inverkan på verksamheten och beslutet att låta verksamheten i breddfotbollen fortsätta för de som så önskade efter 22 mars.

 

 • 9. Futsal

Spelet fortsätter i motsats till all annan lagidrott dock utan publik. Hammarby vann serien och är f.n. i semifinal.

                     

 • 10. Hammarby Fotboll AB

Stephan Thernström är anställt som ekonomiansvarig och har ansvaret för att följa utvecklingen av likvida medel och kostnader. Arbetet är helt inriktat på att hålla alla kostnader nere. Alla projekt är avslutade. Avstämningar sker varje vecka. För att minska kostnader diskuteras korttidspermiteringar av personal och spelare, vilket dock är under diskussion med Spelarfacket och Unionen. 

Verksamheten i A-truppen fortgår som vanligt men särskild försiktighet gällande infektionsrisk. Planering finns för en turnering med andra Allsvenska klubbar före en start av seriespelet. Möjligen kan cupspelsmatch utan publik genomföras.

 

 • 11. Branschinfo

RyY meddelade att SEF har uppdraget att fördela de av Regeringen anslagna pengarna till stöd för fotbollens del av idrottsrörelsen.

 

 • 12. Övrigt

 

 • 15. Mötets avslutning

                      Ordföranden avslutade mötet kl 19,30.

 

Vid protokollet                                                               Justeras

 

 

Björn Ekblom                                                                 Rickard von Yxkull

sekreterare                                                                      ordförande Hammarby IF FF

ANNONSER

Comments

comments

ANNONS