Rapport från Hammarby IF FF:s styrelsemöte 19 juni

Av Hammarby IF Fotbollförening, Publicerat för 7 månader sedan.

Här är rapporten från Hammarby IF Fotbollförenings styrelsemöte som hölls den 19 juni.

 

Mötesplats: Kansliet, Veterinärgränd 6, kl 15,30.

 

Närvarande: Richard von Yxkull (RvY), ordförande, Hans Eskilsson (HE),  Fia Michelsson (FM),), Omar Berger (OB), Peter Granström (PG), sekreterare fr.o.m. § 6, Patrik Niklasson (PN),  Weyne Seretis (WS), Björn Ekblom (BE), sekreterare, t.o.m. § 5.

 

Frånvarande: Maria Östberg-Svanelid, Mia Lindberg.

 

Från kontoret: Peter Kleve (PK).

 

Före mötet presenterade Jocke Rydberg och Stefan Olsson målsättningen med och upplägget av utbildningen inom pojkakademin. Styrelsen fann informationen mycket givande.

 

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet kl. 18.55

 

§ 2. Dagordningen

Dagordningen godkändes.

 

§ 3. Föregående protokoll

Föregående protokoll justerades utan anmärkning

 

§ 4. Genomgång av aktivitetslista

Paragrafen lämnades utan åtgärd

 

§ 5. Rapport från HFAB

Vårt CSR-arbete, förpackat i ”Samhällsmatchen”, under ledning av Abel Abraham, har fått ett mycket positivt mottagande.

 

§ 6. Rapport från Årsta IP

Byggnationen är på plats kommande vecka, varefter arbetet inomhus och med anslutning av vatten, avlopp och el genomförs till slutet av september.

 

§ 7. Rapport från medlemskommittén

Plan för en förbättrad service på matchdag för våra Hammarby-hjältar har tagits fram av HE och PG, och skall sjösättas under året av HFAB med externt stöd av Supportrarnas Matchprogram med flera.

 

§ 8. Rapport från anläggningskommittén

Inget att rapportera.

 

§ 9. Rapport från Sportrådet

U19 och U17 leder för närvarande sina serier, medan U16 ligger tvåa. I höst slås de sju högst placerade lagen i norra och södra serien i U19 och U17 ihop i en ny serie. Hammarby får därmed möta även de bästa lagen även från södra Sverige under hösten, vilket ger avsevärt högre matchkvalitet för våra ungdomar.

Den dagliga verksamheten på Kanalplan är fortfarande inte optimal för ungdomslagen som verkar där. Problem med bland annat nyckelbrickor.

 

            Beslut:

  • Vi tar kontakt med Alliansstyrelsen som ansvarar för driften, för att påtala problemen.

 

 

§ 10. Rapport från kontoret

Styrelsen diskuterar händelserna i Roslagscupen.

 

§ 11. Övriga frågor

OB, PG och Mattias Fri har sett över avtalet med AEG inför en automatisk förlängning. Avtalet är väl balanserat och att det inte finns någon anledning till att säga upp avtalet senast 2018-06-30. Avtalet fortsätter alltså med ytterligare två år från årsskiftet, om inte AEG väljer att agera. Däremot finns en del inaktuella skrivningar i avtalet som behöver förändras i samförstånd med AEG.

 

            Beslut:

  • Styrelsen beslutar att inte säga upp avtalet, och återkomma under hösten till AEG med ett fåtal mindre moderniseringar av avtalet.

 

 

§ 12. Mötets avslutning

Mötet avslutades kl. 21.30. 

 

Vid protokollet                                    

 

Björn Ekblom                          

Sekreterare                                           

 

Rickard von Yxkull

Ordförande Hammarby IF FF

sidobannercraft
Kennedylglas2
Hemsida_Square_600x600
Trocsidobanner
Hammarby säsongskortet-600x600- Sidobanner 1 (002)
BajenPremiumTrolly_alt2_600x600 (3)
CarglassHammarby-600x600
UNW_Boxbanner
Sefina_Banner_HB_600x600_VIB
siljaresort_600x600_a
24889_Hand_in_hand_600x600_px_variant1_
Banner_Gatti
600x600 Boxbanner
Banner-600x600
Banner_2
HeForShe_mob
interbus
Valt Bajen_600x600_hammarby.se_square
jamtkraft

ANNONSER

Comments

comments

hif_bejendealen-small