toggle menu

ANNONS

Rapport från Hammarby IF FF:s styrelsemöte

Av Hammarby IF Fotbollförening, Publicerat för 10 månader sedan.

Mötesprotokoll för styrelsemötet för Hammarby IF FF den 14 juni 2022 som hölls i klubbhuset på Årsta IP

 

Närvarande: Mattias Fri (MF), ordförande Patrik Niklasson (PN), ledamot Wayne Seretis (WS), ledamot Nina Jonsson (NJ), suppleant Suleyman Sleyman (SS), ledamot Py Börjesson (PB), suppleant Mia Lindberg (ML), ledamot Peter Granström (PG), ledamot

 

Ej närvarande: Fia Michelsson (FM), ledamot

 

Adjungerade: Richard von Yxkull (RvY), VD HFAB Markus Nilsson (MN), vice VD HFAB

 

Agenda

 

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Justering av föregående protokoll
4. Val av justeringspersoner
5. Rapport: Hammarby Fotboll AB
6. Rapport: Utvecklingsblocket
7. Rapport: Akademin
8. Rapport: Föreningschef
9. Rapport: Ekonomi HIF FF
10. Rapport: Futsal
11. Rapport: SvFF:s årsmöte
12. Rapport: SEF:s extra årsmöte och klubbchefsmöte
13. Övrigt

 

§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande MF klockan 18.10.

 

§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

 

§ 3. Justering av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

 

§ 4. Val av justeringspersoner
SS och WS valdes till justeringspersoner.

 

§ 5. Rapport: Hammarby Fotboll AB
RvY och MN gav en rapport om verksamheten i Hammarby Fotboll AB. Följande noterades särskilt.

 

Rapport ekonomi
• Fortsatt stabil ekonomi
• Cashflow fortsatt bra
• Plus: Biljett herrmatcher, bra cupförsäljning, tidigare transfers
• Minus: Biljett dammatcher, investeringar i trupp herr samt organisatoriska resurser

 

Organisation
• Tjänster ute just nu är föreningschef, två kommunikationstjänster samt chef för flickakademi
• Nyligen tillsatt ny office manager (som varit vakant)
• Facilitets- och inköpsansvarig anställd

 

Merchandise
• Försäljningen utvecklas enligt plan
• Cupförsäljning en succé trots finalförlusten
• Avtalen med Craft och Intersport blir starten på Hammarby merchandise 2.0

 

Sporten dam
• Fem raka segrar så läget i tabellen är stabilt, fem poäng från en CL-plats nu
• Fortsatt en del skadebekymmer men börjar se ljusare ut
• Jonna Andersson på plats och spelklar när fönstret öppnar i augusti

 

Sporten herr
• Målsättning att hålla truppen så intakt som möjligt under sommaren
• Konkreta bud på flera spelare
• Om försäljningar sker kommer förstärkningar behövas

 

HTFF A-lag
• Spelarutveckling enligt plan
• Laget/spelarna omges av mycket agenter och scouter
• Assisterande tränare på heltid från 1 juli
• Cirka 300 besökare på matcherna

 

Övrigt HFAB
• SEF klubbchefsmöte gav insikt om framtiden för Europaspel
• Inga vettiga naturgräsplaner tillgängliga i Stockholm
• Bra samverkan med Polisen för tillfället
• Diskussioner med Stockholm Live initierade kring nytt avtal och utvecklad relation

 

§ 6. Rapport: Utvecklingsblocket
• Planfrågan fortsatt högt på agendan, arbetsgrupp tillsatt internt och med de tio största föreningarna inom Stockholmsfotbollen

 

§ 7. Rapport: Akademierna
• Mycket tid för PA har gått åt certifieringen från SEF som är mycket omfattande
• Goda resultat för spelare upp i seniorverksamhet från PA, både med speltid samt spelarförsäljningar
• Rekrytering av ny chef för FA pågår

 

§ 8. Rapport: Föreningschef
• Annons ute, Academic Work ansvarar för rekryteringen
• Ambition att ha en ny person på plats i september/oktober

 

§ 9. Rapport: Ekonomi HIF FF
• Intäkter och kostnader i linje med budget, ser inga större risker
• Frågan om att göra en större amortering på lånet på klubbhus diskuterades, beslut bordlades till nästa möte

 

§ 10. Rapport: Futsal
Inga större nyheter att rapportera sedan senaste mötet.

 

§ 11. Rapport: SvFF:s årsmöte
NJ och PN deltog på årsmötet för Hammarbys räkning.

 

§ 12. Rapport: SEF:s extra årsmöte och klubbchefsmöte
Ny ordförande invald i SEF, Simon Åstrand, före detta klubbdirektör Örebro SK.

 

§ 13. Övrigt
Två punkter var anmälda under övrigt där den ena berörde motionerna som bifölls på årsmötet tidigare i år och den andra gällande biljettrutiner till damlagets hemmamatcher på Hammarby IP.
• Vid nästa styrelsemöte kommer styrelsen att uppdateras kring progressionen för de av årsmötet bifallna motionerna
• Nya rutiner kring biljetter för Hammarby IP är utskickade från biljettansvarig

 

Mötet avslutades cirka 20.15.

 

Protokoll skrivet av                                             Protokollet justerat

 

Markus Nilsson (MN)                                               Suleyman Sleyman (SS)
                                                                                       Wayne Seretis (WS)

ANNONSER

Comments

comments

ANNONS