toggle menu

ANNONS

Rapport från Hammarby IF FF:s styrelsemöte

Av Hammarby IF Fotbollförening, Publicerat för 10 månader sedan.

Mötesprotokoll #4 2022, för styrelsemötet för Hammarby IF FF den 28 juni 2022 som hölls i klubbhuset på Årsta IP samt via videolänk.

Närvarande

Mattias Fri (MF), ordförande (länk)
Patrik Niklasson (PN), ledamot
Wayne Seretis (WS), ledamot (länk)
Py Börjesson (PB), suppleant (länk)
Mia Lindberg (ML), ledamot
Peter Granström (PG), ledamot
Fia Michelsson (FM), ledamot (via länk)
Nina Jonsson (NJ), suppleant (via länk)

Ej närvarande

Suleyman Sleyman (SS), ledamot

Adjungerade

Markus Nilsson (MN), vice VD HFAB

Agenda

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Justering av föregående protokoll
 4. Val av personer att justera protokollet
 5. Rapport: Hammarby Fotboll AB 
 6. Rapport: Föreningschef
 7. Rapport: Föreningen
 8. Övrigt
  1. Amortering av lån
  2. Aktieägaravtalet

 

 

§ 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande MF klockan 18.10.

§ 2 Godkännande av dagordni

Dagordningen godkändes.

§ 3 Justering av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 4 Val av justeringspersoner för protokoll

WS och PN valdes till justeringspersoner.

§ 5 Rapport: Hammarby Fotboll AB

MN gav en rapport om verksamheten i Hammarby Fotboll AB. Följande noterades särskilt.

Allmänt

 • Inte hänt särskilt mycket sedan senaste mötet
 • Transferfönstret öppnar för dam och herr, vilket jobbas på
 • Arbetet med organisationen går framåt, en del vakanser fortfarande

Dam A

 • Fokus på sommarfönstret, både förstärkningar och förlängningar

Herr A

 • Tittar främst på förstärkningar på tre positioner
 • Tittar även på förstärkningar till HTFF
 • Väldigt mycket spekulationer för tillfället kring laget, spelare med mera

§ 6 Rapport: föreningschef

 • Rekryteringsarbetet fortfarande i sin linda
 • Veckovis avstämningar sker med rekryteringsbolaget
 • Styrelsen kommer att informeras och uppdateras löpande när det händer något i processen
 • Diskussion inleddes kring hur föreningens framtida organisation ska se ut

Det beslutades att:

 • Uppdra till verksamhetsledningen att ta fram ett förslag på en alternativ organisationsstruktur mot den som blivit presenterad tidigare.

§ 7 Rapport: föreningen

 • Succé med sju spelare från Pojkakademin till lägret i Halmstad
 • Klart med ny chef för flickakademin, börjar i augusti

§ 8 Övrigt

 1. Amortering på lån
 • Styrelsen beslutade att snarast amortera extra på befintligt lån till banken

 

 1. Aktieägaravtalet
 • Styrelsen beslutade att låta MF fortsätta diskussionerna med motparten

 

Mötet avslutades cirka 19.15.

 

 

Protokoll skrivet av                                                        Protokollet justerat

 

_________________________________                           ________________________________

Markus Nilsson (MN)                                                        Patrik Niklasson (PN)

 

Protokollet justerat

 

_________________________________

Wayne Seretis (WS)                                                        

 

ANNONSER

Comments

comments