Rapport från Hammarby IF FF:s styrelsemöte 21 augusti

Av Hammarby IF Fotbollförening, Publicerat för 7 månader sedan.

Här är rapporten från Hammarby IF Fotbollförenings styrelsemöte som hölls den 21 augusti.

 

Mötesplats: Kansliet, Veterinärgränd 6, kl 18.00.

 

Närvarande: Richard von Yxkull (RvY), ordförande, Hans Eskilsson (HE), Omar Berger (OB), Fia Michelsson (FM), Patrik Niklasson (PN), Mia Lindberg (ML), Wayne Seretis (WS) och Peter Granström (PG), sekreterare.

 

Från kansliet: Peter Kleve (PK).

 

Frånvarande: Maria Östberg-Svanelid (MÖS), Björn Ekblom (hedersledamot).

 

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet.

 

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänd.

 

3. Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll är justerat.

 

4. Aktivitetslista

Styrelsen gick igenom aktivitetslistan.

 

5. Rapport från HFAB

CSR-projekt i form av Samhällsmatchen lanseras i oktober.

Tre Akademi-spelare signade, mycket glädjande. 

 

6. Rapport från Årsta IP

Slutbesiktning av klubbhuset sker den 24 september, efter slutbesiktning av själva klubbhuset startar arbetet med utomhusytorna runt i kring klubbhuset.

 

7. Rapport från Medlemskommittén

Inget nytt att rapportera.

 

8. Rapport från Anläggningskommittén

Inget nytt att rapportera.

 

9. Rapport från Sportråd Föreningen (Ungdom, Dam & Futsal)

Akademierna: Flertal segrar i sommarens cuper: F15 vann Gothia Cup, P04 vann KB Audi Cup i Köpenhamn (inofficiella nordiska mästerskapen) och Halör U14 invitational (inofficiella svenska mästerskapen).

Damerna: Diskussion om den långsiktiga ambitionen och strategin för damlaget påbörjades.

 

10. Rapport från Kontoret

Beslut: Hammarby IF FF skall ingå i Bingoalliansen under 2018, föreningschef Peter Kleve är föreningens representant.

En omorganisation inom breddverksamheten kansli kommer genomfördas under hösten.

Futsal, herrarnas serie SFL startar 13 oktober. Hammarby kommer även delta i den nystartade högsta serien för damer.  

 

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.                              

 

12. Mötets avslutning

Ordföranden avslutade mötet kl 21.05.

 

 

Vid protokollet                                                   

Peter Granström                                                

Sekreterare                                                          

 

Justeras 

Rickard Von Yxkull

Ordförande Hammarby IF FF

ANNONSER

Comments

comments

ANNONS