toggle menu

ANNONS

Rapport från Hammarby IF Fotbollförenings styrelsemöte

Av Hammarby IF Fotbollförening, Publicerat för 4 månader sedan.

Rapport från Hammarby IF FF:s styrelsemöte som hölls den 2 februari.

 

Mötet genomfördes på Årsta IP och via videolänk

 

Närvarande: Richard von Yxkull (RvY), ordförande, på plats, Py Börjesson (PB) via länk, Maria Lindberg (ML) via länk, Omar Berger (OM) via länk, Hans Eskilsson (HE) på plats, Peter Granström (PG) på plats, Patrik Niklasson (PN) på plats, Wayne Seretis (WS) via länk, Björn Ekblom (BE) via länk, Fia Michelsson (FM), sekreterare, via länk.  

 

Från Kansliet: Peter Kleve (PK).

 

 • 1. Mötets öppnande

                      Ordförande öppnade mötet

 

 

 • 2. Godkännande av dagordning

                      Dagordningen godkändes.

 

 

 • 3. Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll justerades utan anmärkning.

 

 

 • 4. Projektlistan

                      RvY informerade om att ny projektlista behöver tas fram.

 

 

 • 5. Inför årsmöte

På grund av Covid-19 kan årsmötet i nuläget inte genomföras på ett säkert och stadgeenligt sätt.

Styrelsen beslutar att årsmötet ska äga rum ca fyra veckor efter det att restriktioner så tillåter och mötet då kan hållas på ett säkert och stadgeenligt sätt.

 

 

 • 6. Ekonomi HIF FF

PK redovisade för den ekonomiska situationen i föreningen och informerade om ett arv där 25 % av testators kvarlåtenskap testamenterats föreningen.

 

 

 • 7. Breddfotboll

 

PK informerade om att nya restriktioner gör att samtliga lag nu får träna fotboll igen. Flera lag har dock fått nya träningsplaner då föreningens ungdomslag tappat ca 75 % av tiderna på Kanalplan/Hammarby IP i jämförelse med tidigare år. Bakgrunden till detta är en förändring av driften på idrottsplatsen.

 

Föreningens personal arbetar fortsatt till stor del hemifrån.

Styrelsen har i övrigt mottagit rapporter från ansvariga sportchefer.

 

 • 8. Akademierna

 

Styrelsen har mottagit rapporter från ansvariga sportchefer.

 

 

Pojkakademin

För närvarande stort fokus på UEFA Youth Champions League samt fortsatt utvecklingsarbete inom organisationen.

 

 

HTFF akademin
Akademin fick två stjärnor i SEF genomlysning.
Samarbetet med pojkakademin fungerar väl.

I övrigt finns planer på att starta upp lag i åldrarna 10–13 år under hösten, allt enligt den vision som ungdomsfotbollen satt upp för två år sedan.

 

Flickakademin

Akademin genomför digitala föreläsningar för spelare inom flickakademin samt flicklag inom utvecklingsblocket. Vid den senaste och andra föreläsningen hölls en frågestund där A-lagsspelarna Alice Carlsson och Emilia Larsson deltog och svarade på ungdomsspelarna frågor. Båda föreläsningarna har varit mycket uppskattade av såväl spelare som föräldrar.

 

 

 • 9. Futsal

Herrlaget leder serien i SFL med två omgångar kvar att spela och är därmed kvalificerade för slutspel.

Det har kommit flera förfrågningar om att starta ett damlag.

Föreningen undersöker möjligheten.

 

 • 10. Samarbete IK Frej
  IK Frej håller årsmöte 3 februari.
  Det är en bra organisation/stab kring laget. Spelartruppen består av spelare under 21 år, födda mellan 2000-2004.

 

 • 11. Hammarby Fotboll AB

RvY informerar om följande:

 

Övergripande

Ett digitalt medlemsmöte genomfördes tillsammans med föreningen den 18 januari, vilket tycks ha varit uppskattat.

 

En förstudie kring våra framtida digitala plattformar har startat och genomförs tillsammans med ett app-projekt.

 

Rådande omständigheter med Covid-19 innebär viss osäkerhet på flera plan, bl.a. är publikutvecklingen svårbedömd.

 

Nästa styrelsemöte är planerat till den 18:e februari.

 

 

Ekonomi

Årsbokslutet ska gås igenom tillsammans med revisorerna vid det kommande styrelsemötet.

 

Säsongskortsförsäljningen för 2021 är igång och har öppnat starkt både vad gäller herr och damlag. I nuläget är det dock svårt att bedöma hur försäljningen utvecklar sig fram till slutet av mars.

 

Styrelsen får en övergripande genomgång av budgetramarna för 2021.

 

 

Marknad

Fortsatt god utveckling på området och indikationer som visar på att majoriteten av befintliga sponsorer förlänger samarbetet.

 

 

Organisation

Atena Girontidou tillträder som ny Playermanager.

 

Magnus Svärd, Christian Andersson och Ludvig Axelsson ingår i ett nytt medicinskt team

 

En tjänst som kommunikationschef är utlyst och ansökningsperiod pågår.

 

 

Merch

Lansering av ny matchtröja och kampanj inom kort.

 

Sporten

Herrarna

Det internationella fönstret har stängt. Staben känner sig nöjda med förutsättningarna.  

 

Damerna

Staben känner sig nöjda med förutsättningarna.

 

 

2021–2030

Tankar och funderingar delges och diskuteras kring hur vi på sikt kan bli Nordens ledande klubb.

 

 

 • 12 Branschinfo

 

RvY informerar om pågående uppdrag, frågor och projekt inom området såsom;

 • EFIT projektet
 • SEF:s it-projekt
 • VAR
 • Hur kan vi i Hammarby, på bästa sätt förbereda oss inför lättade restriktioner och en återgång till en mer normal fotbollsvardag

 

 

 • 13 Övrigt

 

Hammarbyalliansen om driften på Kanalplan/Hammarby IP
Se § 7

 

 

 • 14 Mötets avslutning

                      Ordföranden avslutade mötet kl. 21:15.

 

Vid protokollet                                                               Justeras

 

 

Fia Michelsson                                                               Rickard von Yxkull

sekreterare                                                                      ordförande Hammarby IF FF

ANNONSER

Comments

comments

ANNONS