toggle menu

ANNONS

Rapport från HIF FF:s styrelsemöte

Av Hammarby IF Fotbollförening, Publicerat för 3 månader sedan.

Rapport från Hammarby IF FF:s styrelsemöte som hölls den 2 mars.

 

Mötet genomfördes både på Årsta och via Meet. Närvarande:

På Årsta: Richard von Yxkull (RvY), ordförande, Hans Eskilsson (HE), Wayne Seretis (WS), och Peter Granström (PG), sekreterare. Via Meet: Py Börjesson (PB), Maria Lindberg (ML), Fia Michelsson (FM), Omar Berger (OM), Patrik Niklasson (PN), Björn Ekblom (BE). Från Kansliet: Peter Kleve (PK), på Årsta.

 

Innan mötet:

Revisor Peter EK gick genom Årsredovisningen, inkl. resultat- och balansräkning för koncernen (HIF FF och HFAB). Resultatet för föreningen mycket starkare än budget.

 

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet.

 

§ 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 

§ 3. Justering av föregående protokoll.

Föregående protokoll justerades utan anmärkning.

 

§ 4. Inför årsmötet: Genomgång av årets motioner.

Årets 13 motioner diskuterades, inriktningsbeslut fattades och arbetsfördelning gjordes inför att styrelsens svar på motionerna publiceras på officiella hemsidan.

 

§ 5: Inför årsmötet: Hedersmedlemmar.

Hedersmedlemmar föreslogs.

 

§6: Inför Årsmötet: Godkännanden.

Följande dokument godkändes enhälligt:

 • Årsredovisning
 • Förvaltningsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsplan

 

§7. HIF FF.

 

Ekonomin:

PK redovisade ekonomiska utfallet för 2020. Resultat + 6,8 mk, egna kapital 40,0 mkkr

 • De största posterna av positiv karaktär gentemot budget utgörs av (utfall inom parentes i tkr):
 • Erhållna gåvor: Arv 0 (400)
 • UEFA Solidarity Payments efter Malmö FF:s framgångar i europaspelet 620 (2 577)
 • Unibet Hemmaklubben: 1 000 (1 700)
  • Minskade kostnader:
 • Lönekostnaderna i och med nedskärningar pga. Corona -12 413 (-11 581)
 • Arbetsgivaravgift i och med nedskärningar pga. Corona -3 527 (-3 082)
 • Resor, logi och kost i samband med matcher pga. Corona -1 107 (-464)

 

Minskade Intäkter gentemot budget (utfall inom parentes i tkr):

 • 50/50 lotterier, genomfördes ej pga. Corona 750 (0)
 • Plantskolan, En tredje del av verksamheten genomfördes ej pga. Corona 450 (325)
 • Kiosken Hammarbyhöjden, kiosken stängd hela året pga. Corona 350 (0)

 

Breddverksamheten.

Återigen skärpta restriktioner i Sverige. Inga fotbollsmatcher tillåts för barn och ungdomar.

 

Hammarby Akademi:

Stefan Olsson tillbaka, nu som ansvarig för fas 1 (P 8-12 år).

Bra träningsintensitet, inga matcher.

 

Futsal

Futsal-laget möter IFK Göteborg i semifinal.

 

§8: Hammarby Fotboll AB

 

Ekonomi:

Årsredovisningen godkänd. HFAB gör ett litet plusresultat före skatter och avskrivningar. I bokslutet har vi reserverat medel för eventuella, kommande kreditförluster..

Säsongskortens utveckling har varit fantastisk. I skrivande stund ca 14 500 sålda till herrarna och över 900 till damerna.. Ger HFAB en stark kassa in i 2021.

 

Marknad:

Mycket god utveckling. Vi har lanserat ett flertal nya och förlängande sponsorer. Huski, Sefina, Limitado och Tonys Pizza. Fortsatt positiva tongångar gör att vi tror på ett rekordår. Mitt i brinnande pandemi.

Vi för diskussioner om hur och var vi sätter vårt varumärke i framtiden. Många som hör av sig och vill synas tillsammans med oss.

 

Organisation:

Magnus Svärd har presenterat sig och det medicinska teamets ambitioner. Fokus på individen och person utifrån dennes totala välmående. Löpande uppföljningar av fysiska och mentala målsättningar.

Rekryteringsfirman intervjuar utvalda kandidater för befattningen som kommunikationschef.

Ett Hammarby har initierats för att få våra verksamheter att komma närmare varandra. Öka förståelse och bli effektivare.

 

Merch:

Nya matchtröjorna är släppta. Stor succé, framförallt den gröna.

Sortimentsdiskussioner pågår.

 

Sporten:

Organisationen är mycket nöjda med truppen för närvarande. God harmoni i laget och organisationen som svarat mycket positivt på den utveckling som efterfrågades efter summeringen av säsongen 2020.

Alla lag presterar på eller över förväntan.

Damerna fortfarande obesegrade sedan tidig höst 2020. Bäst i stan. Mycket bra känsla i laget och truppen.

 

§9 Branschinfo:

SEF arbetar aktivt tillsammans med elitklubbarna kring ett säkert öppnande av fotbollen. Parallellt pågår diskussioner med berörda parter kring polisen nya riktlinjer och användande av villkorstrappen.

SEF-ordförandeskapet står emellan Ove Sjöblom och Jens T Andersson, dessutom nya medlemmar i styrelsen.

 

§9. Övrigt:

Vi har inte möjlighet att genomföra ett årsmöte på ett demokratiskt sätt under nuvarande restriktioner. Årsmöte kommer genomföras inom fyra veckor efter att regeringens regler tillåter oss att samlas. Årsredovisning, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse presenteras på hemsidan enligt plan.

En struktur kring hur vi kommunicerar bättre är inledd.

 

§ 10. Mötets avslutning

Ordföranden avslutade mötet kl 22.10

 

 

Vid protokollet                                                                Justeras

 

Peter Granström                                                              Rickard von Yxkull

tf sekreterare                                                                   ordförande Hammarby IF FF

ANNONSER

Comments

comments

ANNONS