Rapport från HIF FF:s styrelsemöte 27 september

Av Hammarby Fotboll, Publicerat för 2 år sedan.

Mötesplats: Kansliet, Veterinärgränd 6, kl 18.00.

 

Närvarande: Richard von Yxkull (RvY), ordförande, Fia Michelsson (FM), Maria Östberg-Svanelid (MÖS), Hans Eskilsson (HE), Peter Granström (PG), Stefan Gullberg (SG), Patrik Niklasson (PN), Weyne Seretis (WS), Björn Ekblom (BE), sekreterare.

 

Frånvarande: Mikael Salzer.

 

Från Kansliet: Peter Kleve (PK).

 

Från Valberedningen: Wille Ahnberg, Kent Granqvist, Tommy Seidefors.

 

Under en paus i mötet informerade VD Henrik Kindlund om den pågående diskussionen rörande arbetet att omforma läktarsektionerna på Tele2 Arena. Inga beslut togs.

 

 • 1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet

 

 • 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 

 • 3. Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll justerades utan anmärkning.

 

 • 4. Genomgång av aktivitetslista

Bordlades till nästa möte

 

 • 5. Rapport från HFAB

RvY rapporterade

 1. Det föreligger ett minskat antal besökare på matcherna vilket är samma trend i Hammarby som för i stort sett övriga lag i hela Allsvenskan. Den lagda budgeten är fortsatt positiv.
 2. Marknads- och sponsorarbetet utvecklas positivt med god framförhållning inför nästa år.

 

 • 6. Rapport från Årsta

Arbetet fortskrider enligt plan

 

 • 7. Rapport från Marknads- och Medlemskommittén.

PG presenterade en strategiplan för det kommande arbetet med att öka antalet medlemmar i Hammarby innehållande ekonomiska kalkyler, organisation, kommunikationsplan med mera.

 

 • 8. Rapport från Sportråd Ungdom.

Alla grupper har redovisat arbete in olika rapporter.

PN sammanfattade några viktiga punkter

 1. Storvretsskolan i Tumba är ny i skolsamarbetet med Hammarby.
 2. Sportcheferna inom UTV-blocket skissar på att starta en ledarakademi, för utbildning av interna ledare.
 3. Ett akademiråd har bildats som leds av Ola Larsson. I rådet ingår även Stefan Billborn, Johan Lager och Matinou Inoussa. Akademirådet är ansvarigt för hur Akademiverksamheten bedrivs.
 4. Arbetet med att få alla ledare i Hammarby att utvisa utdrag ur belastningsregistret pågår. Mycket få ledare motsätter sig detta.

 

 • 9. Rapport från Dam- och Flickfotbollen

Inför i år beslutades att överföra flicklag under 15 år till HIF FF. Diskussioner pågår om övriga lag inom damfotbollen också ska överföras. Styrelsen inväntar erforderliga beslut från Damfotbollens styrelse.

 

 • 10. Kontoret.

PK rapporterade

 1. Utvecklingsblocket sportchefer har väldigt bara och nära samarbete, Andreas Johnsson ny i våras, har under kommit in mycket bra i arbetet.

 

 • 11. Futsal

HE rapporterade att arbetet med laget fortsätter. Första matchen i Eriksdalshallen är planerad till 11 november.

 

 • 12. Mötets avslutning

Ordföranden avslutade mötet kl 20.20

 

Vid protokollet                                                              Justeras

Björn Ekblom                                                                 Rickard von Yxkull

sekreterare                                                                  ordförande Hammarby IF FF

ANNONSER

Comments

comments