Rapport från HIF FF:s styrelsemöte den 14 december

Av Hammarby Fotboll, Publicerat för 5 månader sedan.

Här är rapporten från styrelsemötet i Hammarby IF Fotbollförening, som hölls den 15 december 2017.

 

Mötesplats: Kansliet, Veterinärgränd 6, klockan 18.00.
Närvarande: Richard von Yxkull (RvY), ordförande, Hans Eskilsson (HE), Omar Berger (OM), Peter Granström (PG), Patrik Niklasson (PN), Björn Ekblom (BE), sekreterare.
Frånvarande: Fia Michelsson, Maria Östberg-Svanelid, Wayne Seretis.
Från kansliet: Peter Kleve (PK).
Från valberedningen: David Larsson.

 

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet

 

§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med ett tillägg.

 

§ 3. Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och justerades utan anmärkning.

 

§ 4. Genomgång av aktivitetslista PN föreslog att den nya akademiorganisationen skulle komma till ett styrelsemöte, i mars 2018, för att diskutera utvecklings- och framtidsplaner, strategier med mera rörande organisationen.

 

§ 5. Rapport från HFAB.
RvY rapporterade:
a. Det ekonomiska utfallet följer prognos,
b. Marknads- och försäljningsarbetet pågår i ett intensivt och spännande läge.
c. Säsongskortsförsäljningen är försenad på grund av ombyggnation av norra läktaren. Säsongskortsinnehavare på berörd läktare, som är berörda av ombyggnationen, var inbjudna till ett informationsmöte om detta.

 

§ 6. Rapport från Årsta
OM rapporterade om Årstafrågan.

§ 7. Rapport från medlemskommittén
PK rapporterade om ett samarbete med HFAB kring medlemsrekrytering, där Markus Nilsson och Jakob Uddeholt kommer delaktiga i arbetet.

 

§ 8. Rapport från anläggningskommittén
OM rapporterade om kommitténs arbete.
PK meddelade att han haft möte med aktuella intressenter såsom olika idrottsföreningar, Idrottsförvaltningen, Stockholms Fotbollförbund med flera och mött mycket stort positivt gehör kring gemensamma anläggningsfrågor. Nytt möte med berörda intressenter är bestämt till den 12 januari.

 

§ 9. Rapport från sportrådet
PN rapporterade:
a. Inom ungdomsavdelningen pågår intensivt arbete med truppstorlek, spelaromflyttningar, ledartillsättningar med mera i positiv anda.
b. Ledarakademin har utexaminerat åtta tränare varav en kvinna.
c. Ny ledarakademiutbildning sker 2018. 13 intresseanmälningar är mottagna, urvalsprocess pågår.
d. Ledarna för damernas A-lag är nöjda med sjundeplatsen 2017.
e. Damlaget har inrättat samarbete med Södersnäckornas BK för att ge alla i A-laget möjligheter till matchspel.
f. Futsallaget har omorganiserat; tränare Michel Basberber tar en ny roll i ledarstaben, detta på grund av nytt civilt jobb. Basberber blir nu teammanager medan tidigare målvaktstränaren respektive assisterande tränaren, Alli Darwich och Daniel Blanco, delar på huvudtränaransvaret framöver.
g. U17 och U19 har gått vidare till A-slutspel i ligacupen. Den nya akademiledningen har genomfört de första träffarna med tränare inom akademin gällande strategier, spelsystem, hur man skall förhålla sig till föräldrapåverkan med mera.

 

§ 10. Kontoret
PK rapporterade:
SEF årliga certifiering är genomförd, Hammarby ökade med till 36 poäng till totalt 1680 poäng.

 

§ 11. Övrigt
a. Styrelsen diskuterade damlagets budget.

 

§ 12. Mötets avslutning
Ordföranden avslutade mötet klockan 21.10.

 

Vid protokollet                                             Justeras
Björn Ekblom                                                Rickard von Yxkull
sekreterare                                                 ordförande Hammarby IF FF

VM-Tele2-600x600
Synsam_mob1
CarglassHammarby-600x600
UNW_Boxbanner
Boxbanner_Grill
Hammarby matchtröja Vår 2018-600x600-Swedish
Sefina_Banner_HB_600x600_VIB
Silja_hammarby_generic_600x600
Jämtkraft_mob
24889_Hand_in_hand_600x600_px_variant1_
boxbanner2
Banner_Gatti
600x600 Boxbanner
Banner-600x600
webb_kvadrat_600x600
Banner 600x600
Banner_2
HeForShe_mob
enskede600x600
Kvadrat 600x600 Eventpaket
interbus
Valt Bajen_600x600_hammarby.se_square

ANNONSER

Comments

comments

600x600 Boxbanner

ANNONS