Referat från årsmötet 2019

Av Mattias Jansson, Publicerat för 2 månader sedan.

På torsdagskvällen hölls årsmötet för Hammarby IF Fotbollförening, med 109 röstberättigade medlemmar på plats i aulan på Blekingegatan 55. Här är en sammanfattning av mötet.

 

 

Richard von Yxkull välkomnade de närvarande medlemmarna och berättade om upplägget för mötet. Ordföranden redogjorde också kort för det gångna verksamhetsåret som präglats av sjösatta projekt – som klubbhuset, nya Hammarby IP, Frejsamarbetet och Samhällsmatchen – och utgick till stor del från verksamhetsberättelsen.

 

 

Inledning

 

Därefter återkopplade styrelsen till uppdraget man fått 2018, om att undersöka och redogöra för ägarfrågan i bolaget, och avsikterna som övriga aktieinnehavare – främst AEG – har med engagemanget. AEG väldigt nöjda med sitt delägande och vill fortsätta bidra till utvecklingen. Man är öppna för att, vid behov, investera ihop med andra delägare och har även uttryckt en vilja att utveckla samarbetet med LA Galaxy. Från Hammarbys sida finns inga önskemål om investeringar i dagsläget.

 

Peter Kleve redogjorde därefter för föreningens ekonomi och vad som ligger bakom posterna i budgeten för det kommande året. Samhällsmatchen och fler camper är förklaringen till prognosen om ökade bidragsintäkter, berättade föreningschefen. Ökade plankostnad beror till stor del på att ”Kanalplan” värms upp och på de logistiska följderna av konstgräsbytet på Årsta.

 

Verksamhetsplanen för 2019 genomgicks och sportcheferna för ungdomsfotbollen och futsalen som sammantaget har ansvar för 3000 lirare tog plats på scenen, och bjöd församlingen på varsin intressant redogörelse av respektive ansvarsområde.

 

 

_MG_3951

 

Först behandlades motionerna. Frågor om spel höst/vår, tröjnummer och fair play fick svar från styrelsen som yrkade avslag och fick gehör. Gällande att spela tillbaka bollen vid mer eller mindre allvarliga blessyrer, så gavs dock AB:ts sportsliga ledning i uppdrag att återkomma med eventuella förslag till riktlinjer.

 

Ordförande och sekreterare konsulterade stadgarna i och med ett ledamotsförslag till valberedningen, och konstaterade att antalet är begränsat, varpå mötet beslöt att behålla nuvarande konstellation. Valberedningens förslag till styrelse godkändes i sin tur av medlemmarna, innan två hedersmedlemmar utsågs och hyllades stort. Materialar-ikonen Börje Lundberg var tydligt stolt men fåordig medan ”Fru Hammarby”, Lilie Persson, rörd sa att ”det talas om utmärkelser som världens bästa spelare och årets tränare men det här är det finaste priset man kan få”.

 

 

Bolagsinformation

 

Då årsmötesdelen avslutats med denna kvällens enda starka känsloyttring tog aktiebolagets vd Henrik Kindlund vid med en redogörelse för det gångna året och det kommande. 2018 blev ett projektår i paritet med 2013 och arenaflytten, och på herrsidan sattes som bekant rekord för antal inspelade poäng samt gjorda mål.

 

Att kostnaderna överträffade budget i lite högre grad än intäkterna handlade om att man medvetet tagit kostnader för investeringar, inte minst i A-truppen. Och om Neto Borges sålts till Bundesliga i december snarare än till Genk (som lade ett än högre bud) i januari, hade det totala årsresultatet varit ett annat. Tillbakagången på merchsidan hänger dels ihop med branschläget har det tufft, och dels med skiftet från Puma till Craft. Match- och marknadskostnadernas ökning förklaras delvis av att det i sponsoravtalen finns matchpotter som länge haft en konstant nyttjandegrad kring 60 procent. I och med framgångarna, och de många vardagsmatcherna, nyttjades dessa potter långt mer 2018, vilket man kikat på till 2019.

 

Budgetmålet för spelarförsäljningar 2019 är redan överskridet. Däremot räknar man med ökade polisrelaterade kostnader, och med lägre biljettintäkter utan Kennedy-avskedsmatch. Man drar ner på projektsidan då 2019 inte blir ett år med stora lanseringar, men får högre hyreskostnader i och med klubbhuset; en medveten ökning och förbättring. Nuvarande 22,5 miljoner kronor på kontot är rekord för mars månad i Bajen och omsättningsökningen på 35 miljoner sedan uppflyttningen till Allsvenskan innebär att bolaget kan bära allt större kostnader för spelare och stab. Uppdraget från styrelsen är att dubbla omsättningen fram till år 2024.

 

En fråga gällde den tänkta ökningen av biljettintäkterna. Beskedet löd att säsongskortspriserna ska stegras långsamt, utom på ståplats. Målet framöver på 28 500 i hemmasnitt är relaterat till inflödet av ungdomar, där vi i dag kan se att kidsen som började hålla till på familjeläktaren vid inflytt på arenan nu blivit klackpublik.

 

 


_MG_3926

 

 

Intervjuer

 

Avslutningsvis intervjuades sportsliga ledning för respektive lag. Damernas sportchef Johan Lager menade att man överlag är nöjda med övergångsfönstret. Huvudtränare Isak Dahlin konstaterade å sin sida att det svajat en del i prestationer; man är tacksamma över att en månad återstår till seriestart och ser höjningen av lägstanivån som den stora utmaningen, medan högstanivån tros vara klart bäst i Elitettan.

 

Duon berättade att man är tillfreds med de ekonomiska förutsättningarna, men jämfört med 2018 uteblir gör det stora tillskottet som Årstakex-insamlingen gav, liksom EFD-bidraget, så man har fått prioritera stålar till de förväntade startspelarna i truppen. Över tid är förhoppningen att publik- och sponsorintäkterna ska öka och tillåta en truppbudget som ger möjlighet att tävla på allvar. Dahlin gladdes avslutningsvis över nivån hos de båda värvade F17-landslagsmittfältarna. De har lika många timmar fotboll i sig som killarna, liksom Bajens lovande F16-lag.

 

Huvudtränare Stefan Billborns syn på herrförsäsongen hittills är att prestationerna varit lite upp och ner, men att tron finns på att man får ihop det bra. Vi försvarar eget straffområde väl men har en bit kvar till full fysisk form framåt, vilket man vill nöta på mot Linköping och Mjällby. Stefan menar att man kunnat sätta en identitet och kultur för den dagliga verksamheten, med en fjolårsreferens som ju inte fanns då.

 

Alexander Kačaniklić berättade att ambitionen att få en storklubb att nå ännu högre var det som lockade mest när hans val föll på Bajen, medan Muamer Tanković och Imad Khalili också hade bra saker att säga. Nyförvärvet har glatt hunnit erfara att det ju finns grönvita sympatisörer överallt på stan och i samhället, och ser nivån på faciliteter och stab som väldigt god.

 

von Yxkull avslutade sedan det två timmar långa årsmötet med ett stort tack till mötesdeltagarna.

 

 

Mer från årsmötet 2019:

 

Lilie Persson och Börje Lundberg hedersmedlemmar
Styrelsen invald
Omröstningen av inkomna motioner genomförd

 

 

Samtliga foton: Therese Back

ANNONSER

Comments

comments