toggle menu

Samhällsmatchen är med och bidrar till miljardbesparingar

Av Hammarby Fotboll, Publicerat för 2 år sedan.

Sveriges ledande nationalekonom Ingvar Nilsson har på uppdrag av Svensk Elitfotboll tagit fram rapporten ”Fotbollsplanen mitt i byn” och enligt studien framgår det att Sveriges kommuner vinner stort på elitfotbollens hållbarhetsarbete vid sidan av planen. Hammarby Fotboll är en av fyra klubbar som studerats i detalj och det är framför allt i arbetsmarknadsfrågor elitfotbollens samhällseffekter är påtaglig.

 

– Bara den samhällsekonomiska effekten från elitklubbarnas engagemang i arbetsmarknadsfrågor uppgår till 1,2 miljarder kronor enligt våra beräkningar. Vi har dessutom vidtagit en rejäl försiktighetsprincip i vår kalkyl, säger Ingvar Nilsson, nationalekonom.

 

Arbetsmarknadsinsatser från Hammarby Fotboll och Samhällsmatchen värda miljoner

Ett av Samhällsmatchens tre uttalade fokusområden är sysselsättning. Inom det området bedriver Hammarby Fotboll olika karriärdagar årligen, ett löpande integrationsprogram tillsammans med Folkuniversitet, återkommande skolbesök och en årlig sommarjobbsmässa tillsammans med Stena Fastigheter Stockholm.

 

– Samhällsmatchen sjösattes hösten 2018 och på kort tid har vi lyckats få människor som stått långt ifrån arbetsmarknaden in i arbetslivet, vi har tagit fram ett integrationsprogram för asylsökande och förra veckan anordnade vi vår andra sommarjobbsmässa. Närmare 1000 ungdomar, 25 företag och arbetsmarknadsministern kom till Tele2 Arena där mässan arrangerades, säger Markus Nilsson, vice vd på Hammarby Fotboll och ansvarig för Samhällsmatchen.

 

Arbetsmarknadsministern, Eva Nordmark (S), som besökte sommarjobbsmässan för att inspireras av hur föreningslivet, staden och den privata sektorn kan arbeta tillsammans imponerades av arbetet.

 

– Det var fantastiskt att besöka sommarjobbsmässan på Tele2 Arena och inspirerande att se hur ungdomar och företag kan mötas på ett nytt sätt. Sommarjobbet är ofta den första kontakten med arbetslivet och ger en ovärderlig erfarenhet och kontakter, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

 

Från vänster: Abel Abraham (CSR-ansvarig, Hammarby Fotboll)/Eva Nordmark (Arbetsmarknadsminister)/Sarah Pettersson (Relationsförvaltare, Stena Fastigheter).

 

Kommunerna de stora vinnarna – framför allt i arbetsmarknadsfrågor

Den samhällsekonomiska effekten av elitklubbarnas engagemang i arbetsmarknadsfrågor uppgår till 1,2 miljarder kronor, fördelat över tid och på olika aktörer, och enligt studien uppgår kommunernas besparing till 247 miljoner kronor. Vinsterna ligger dels i minskade försörjningskostnader och är dels kopplade till andra insatser för målgruppen.

 

– Ingvar har som sagt vidtagit en rejäl försiktighetsprincip i sina uträkningar eftersom Samhällsmatchen pågått under en relativt kort tid. Trots detta uppgår de samhällsekonomiska vinsterna, bara gällande arbetsmarknadsinsatserna från Samhällsmatchen, till 22 miljoner kronor enligt Ingvars uträkning. Då har han inte räknat på sommarjobbsförmedlingen som riktar sig till människor som inte har det bredaste sociala nätverket runt sig, exempelvis nyanlända, säger Markus Nilsson.

 

Studerat fyra klubbar i detalj
I rapporten ”Fotbollsplanen mitt i byn”, som offentliggjordes under måndagen (10 februari), har Jesse Kemppinen, Eva Nilsson Lundmark och, Ingvar Nilsson, gått igenom IF Elfsborgs, IFK Göteborgs, Hammarby Fotbolls och Malmö FF:s hållbarhetsarbeten i detalj för att ta reda på elitfotbollens reella samhällseffekter.

 

Läs mer på Svensk Elitfotbolls hemsida här

 

Klicka här för att komma till Samhällsmatchens hemsida.

 

Foton: Therese Back

ANNONSER

Comments

comments

ANNONS