toggle menu

Samhällsmatchen besöker Vårberg - en trivselvanding med ungdomarna

Av Samhällsmatchen, Publicerat för 2 år sedan.

I samband med att Samhällsmatchen anordnade Blåljusmatchen, som handlar om att bygga broar mellan blåljuspersonal och ungdomar i Stockholms södra stadsdelar, genomfördes en workshop tillsammans med Stena Fastigheter och ungdomar från Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Ungdomarna fick berätta hur de ser på sitt område och hur de vill att deras bostadsområden ska utvecklas. Ur workshopen föddes en idé om en trivselvandring i Vårberg och den 1 juni promenerade vi därför dels genom Stena Fastigheters områden och dels genom andra fastighetsförvaltares områden i Vårberg, tillsammans med ungdomarna, för att peka på bra och mindre bra exempel i området – som kan förbättras.
Tillsammans tar vi ansvar för hela Bajenland!

ANNONSER

Comments

comments