toggle menu

Organisation

Så här ser Hammarby Fotbolls röstandel, ägande och organisationsstruktur ut.

Under slutet av 2011 genomfördes en nyemission i Hammarby Fotboll AB. I dag äger Hammarby IF Fotbollförening 51,24% av rösterna och 34,41% av kapitalet i Hammarby Fotboll AB. Resterande kapital/rösterna ägs av Anschutz Entertainment Group Sweden AB samt fem övriga investerare.

 

 

Organisation

STYRELSEN HAMMARBY IF FF

 

Ordförande
Richard von Yxkull

 

Ordinarie ledamöter
Hans Eskilsson
Peter Granström
Fia Michelsson
Patrik Niklasson
Wayne Seretis
Omar Berger

 

Hedersledamot
Björn Ekblom

 

Suppleanter
Mia Lindberg
Py Börjeson

 

Revisorer
Josefine Fors
Peter Ek

 

Revisorssuppleanter
Mattias Kjellman
Daniel Forsgren

 

Valberedning
Tommy Seidefors
David Larsson
Wille Ahnberg

 

Kontakt styrelsen: styrelsen@hammarbyfotboll.se

Organisation

STYRELSEN HAMMARBY FOTBOLL AB

Ordförande
Richard von Yxkull

Ordinarie ledamöter 
Daniel Stålbo (AEG)
Binyam Tekeste (AEG)
Gael Casseli (AEG)
Martin Nilsson (Bajenborgen)
Mattias Fri (HIF FF)
Fredrik Österberg (HIF FF)
Mikael Samuelsson (HIF FF)

ANNONS