Organisation

Så här ser Hammarby Fotbolls röstandel, ägande och organisationsstruktur ut.


Under slutet av 2011 genomfördes en nyemission i Hammarby Fotboll AB som innebar att Hammarby IF Fotbollförening vid utgången av 2011 äger 50,4% av rösterna och 29,6% av kapitalet i Hammaby Fotboll AB. Resterande kapital/rösterna ägs av Anschutz Entertainment Group Sweden AB samt fem övriga investerare.

 

Organisation 2017

Organisation

STYRELSEN HAMMARBY IF FF

 

Ordförande
Richard von Yxkull

 

Ordinarie ledamöter
Hans Eskilsson
Peter Granström
Fia Michelsson
Patrik Niklasson
Wayne Seretis
Maria Östberg Svanelind

 

Hedersledamot
Björn Ekblom

 

Suppleanter
Omar Berger
Mia Lindberg

 

Revisorer
Josefine Fors
Peter Ek

 

Revisorssuppleanter
Mattias Kjellman
Daniel Forsgren

 

Valberedning
Tommy Seidefors
David Larsson
Wille Ahnberg

 

Kontakt styrelsen: styrelsen@hammarbyfotboll.se

Organisation

STYRELSEN HAMMARBY FOTBOLL AB

 

Ordförande
Richard von Yxkull

 

Ordinarie ledamöter 
Daniel Stålbo
Christopher Klein
Paul Samuels
Martin Nilsson
Mattias Fri
Jens Gustafson von Zeipel
Mikael Samuelsson

hif_bejendealen-small
hif_jobbafoross
Banner-600x600

ANNONS

600x600 Boxbanner

ANNONS