toggle menu

Organisation

Så här ser Hammarby Fotbolls röstandel, ägande och organisationsstruktur ut.

Under slutet av 2011 genomfördes en nyemission i Hammarby Fotboll AB. I dag äger Hammarby IF Fotbollförening 51,24% av rösterna och 34,41% av kapitalet i Hammarby Fotboll AB. Resterande kapital/rösterna ägs av Anschutz Entertainment Group Sweden AB samt fem övriga investerare.

 

 

Organisation

STYRELSEN HAMMARBY IF FF

 

Ordförande
Mattias Fri

 

Ordinarie ledamöter
Hans Eskilsson
Peter Granström
Fia Michelsson
Patrik Niklasson
Wayne Seretis
Mia Lindberg

 

Hedersledamot
Björn Ekblom

 

Suppleanter
Py Börjeson
Nina Jonsson

 

Revisorer
Josefine Fors
Peter Ek
Mattias Kjellman
Gabriel Altun

 

Valberedning
Wille Ahnberg
Jonas Strimling
Maria Östberg Svanelind

 

Kontakt styrelsen: styrelsen@hammarbyfotboll.se

Organisation

STYRELSEN HAMMARBY FOTBOLL AB

 

Ordförande
Mattias Fri

 

Ordinarie ledamöter 
Daniel Stålbo (AEG)
Binyam Tekeste (AEG)
Gael Casseli (AEG)
Martin Nilsson (Bajenborgen)
Fredrik Österberg (HIF FF)
Mikael Samuelsson (HIF FF)

ANNONS