Priser och kategorier

Att tänka på innan köpet

Vanliga frågor och svar
Ring vårt servicecenter för hjälp! 08 – 462 88 13

Måndag till fredag 9:00-12:00PRISER OCH KATEGORIERSittplats långsida

3 500 kr / 2 850 kr

Sittplats kurva

2 500 kr / 1 700 kr

Sittplats kortsida

2 000 kr / 1 600 kr

Klack kortsida

1 700 kr / 1 150 kr

Klack långsida

2 200 kr / 1 500 kr

Familj

1 200 kr / 600 kr

Privat Klubbstol

4 500 kr

Rullstol

1 500 kr / 1 200 kr

Arenakarta med sektioner och priser